Podpora praktické výuky technických oborů na střední škole - SPŠ Trutnov

-
 

Mnohem modernější a efektivnější se stala výuka na SPŠ v Trutnově, odloučeném pracovišti v Mladých Bukách, kde má škola praktické dílny. Škole se podařilo získat evropské peníze, díky nimž došlo ke zlepšení materiálně technického vybavení pro praktickou výuku. Konkrétně byl komplexně obnoven strojový park, pořízeny CNC výukové obráběcí centra a učebny programování CNC strojů. V oblasti elektrotechniky byly modernizovány laboratoře elektrotechnického měření, učebny automatizace, učebny pro výuku elektro slabo i silnoproud a nově byly vybudovány multimediální učebny, učebny automatizace a programování mikropočítačů a robotiky. Součástí projektu byly také nezbytné stavební úpravy.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/21.01120
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 21
Doba realizace 12. září 2011 až 30. červen 2015
Místo realizace Trutnov
Celkové způsobilé výdaje 33 674 219,66 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 28 623 086,70 Kč
Z toho dotace EU 28 623 086,70 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

Kontakt na SPŠ: Luděk Dušek dusek@spstrutnov_cz +420 499 813 071 http://www.spstrutnov.cz

Den otevřených dveří ve škole se uskutečnil 22.10. a  26.11.2011. Celkem se obou dnů otevřených dveří zúčastnilo 451 osob. Zde najdete článek v Krkonošském deníku, zde na webu školy. (otisk z novin - formát PDF)

 

Zpět