Podpora rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji

-
 

Být více vidět a stát se lákavým místem pro turisty i podnikatele v tomto odvětví. To byl jasný cíl projektu podpořeného evropskými penězi z ROP Severovýchod. Královéhradecký kraj se především snažil o nastavení správných směrů dalšího rozvoje cestovního ruchu v kraji, zkvalitnění nabídky turistické destinace Královéhradeckého kraje o konkurenceschopné prvky, zlepšení informovanosti o turistických atraktivitách a zajímavostech, to vše  za účelem zvýšení návštěvnosti kraje, zvýšení konkurenceschopnosti regionu na trhu cestovního ruchu a nastavení možností pro rozvoj podnikatelských aktivit v této oblasti. Zpracovány a vydány tak byly komplet cyklomap, nový Newsletter Královéhradeckého kraje, řada informačních skládaček a propagačních předmětů. Ty byly distribuovány na významných akcích spojených s turistickým ruchem.   

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/37.01340
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 37
Doba realizace 1. leden 2014 až 30. září 2015
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 4 712 141,47 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 4 712 141,47 Kč
Z toho dotace EU 4 712 141,47 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět