Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší

-
 

Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší Moderní technologie a propagace 21. století. To byl cíl a zároveň výzva, která ležela před Svazkem měst a obcí Krkonoše, který se spolu s dalšími partnery pustil do realizace projektu nazvaného Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší. Tato marketingová kampaň přinesla řadu novinek. Pod poetickým názvem Krakonošovy Krkonoše a Podkrkonoší se skrývá mnoho moderních vymožeností. Vznikly geolokační hra, k prezentaci lokality je využito i moderních internetových aplikací včetně google adwords, vydán byl ucelený, pravidelný newsletter anebo vznikla souhrnná nabídka aktivit, které je možné podniknout i za nepříznivého počasí. Kampaň navíc připravila řadu možností jak více zapojit děti. Pro ty tak nyní existuje například speciální razítkovací hra spojená s poznávání Krkonoš a podkrkonoší.  

Příjemce Krkonoše - svazek měst a obcí
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/37.01349
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 37
Doba realizace 1. květen 2014 až 20. září 2015
Místo realizace Vrchlabí
Celkové způsobilé výdaje 3 065 888,50 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 3 065 888,50 Kč
Z toho dotace EU 3 065 888,50 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět