Posílení absorpční a administrativní kapacity

-
 

Cílem projektu bylo zvýšení absorpční a administrativní kapacity regionu soudržnosti Severovýchod prostřednictvím vytvoření partnerství Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého kraje. Regionální subjekty intenzivně a efektivně spolupracovaly při tvorbě projektových žádostí a realizaci projektů, které se realizovaly v rámci ROP SV.  

Příjemce Centrum evropského projektování a.s.
Registrační číslo CZ.1.13/5.2.00/04.00378
Prioritní osa Prioritní osa 5: Technická pomoc
Oblast podpory 5.2 Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II Severovýchod
Kolo výzvy 04
Doba realizace 15. červenec 2008 až 15. červenec 2014
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 36 500 487,64 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 36 500 487,64 Kč
Z toho dotace EU 31 025 414,49 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět