Poutní chrám P. Marie na Chlumku v Luži - BEZBARIÉROVÉ ZPŘÍSTUPNĚNÍ

-
 

Barokní chrám Panny Marie na Chlumku v Luži je díky evropské dotaci bezbariérově přístupný. Součástí projektu byla také výstavba nové přístupové cesty a vytvoření prosklené zádveřní stěny, která umožňuje celodenní zhlédnutí interiéru chrámu s využitím audiovizuálních technologií.  

Příjemce Římskokatolická farnost Luže
Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/14.00848
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 1. červen 2011 až 30. červen 2012
Místo realizace Luže
Celkové způsobilé výdaje 8 214 621,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 7 598 522,93 Kč
Z toho dotace EU 6 982 426,47 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět