Poznejte Liberecký kraj - společná prezentace Libereckého kraje a jeho turistických regionů

-
 

Předmětem projektu byla podpora a rozvoj marketingových aktivit v oblasti cestovního ruchu na území Libereckého kraje a jeho turistických regionů. Cílem projektu bylo zvýšit trvalý zájem turistů o řešené území, zvýšit efektivitu stávajících marketingových nástrojů v cestovním ruchu, využít moderních komunikačních technologií a rozvíjet produktovou nabídku v cestovním ruchu. Projekt řešil rozvoj konkurenceschopné nabídky a podpořil zavádění nových trendů marketingu cestovního ruchu s důrazem na systematické a komplexní řešení v rámci kraje a jeho regionů.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/37.01348
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 37
Doba realizace 1. září 2014 až 31. srpen 2015
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 2 735 321,65 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 2 735 321,65 Kč
Z toho dotace EU 2 735 321,65 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět