Přednádražní prostor terminálu Smržovka

-
 

Smržovka Projekt přinesl dopravní řešení přednádražního prostoru železniční stanice Smržovka hlavní nádraží a Smržovka dolní nádraží v návaznosti na budoucí úpravy kolejišť obou stanic. Současně byly zavedeny dvě nové autobusové linky a vybudováno zázemí pro jejich provoz, včetně bezbariérového přístupu. Linky slouží jako přípoj pro drážní dopravu, a tak rozšiřují síť infrastruktury hromadné dopravy v regionu. Součástí projektu byla také úprava příchozí cesty k hlavnímu nádraží a parkoviště u Zámečku, včetně vybudování bezbariérového přístupu do této budovy. Dále došlo k rekultivaci odpočinkových ploch, vyměnily se dvě autobusové zastávky a vznikla jedna nová.  

Příjemce Město Smržovka
Registrační číslo CZ.1.13/1.2.00/06.00414
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.2. Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Kolo výzvy 06
Doba realizace 1. duben 2009 až 31. říjen 2010
Místo realizace Smržovka
Celkové způsobilé výdaje 21 246 974,11 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 19 653 451,03 Kč
Z toho dotace EU 18 059 927,98 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět