Přeložka komunikace II/592 Chrastava - II. etapa

-
 

Předmětem projektu bylo přeložení průjezdního úseku silnice II/592 z oblasti centra Chrastavy do nové polohy podél řeky Jeřice (celkově v úseku 0,333 - 0,630 kilometru). Tato úprava umožní dopravní zklidnění v centrální části města a odklon zásobovací dpravy pro průmyslový závod. Nově bylo vyřešeno rovněž odbočení silnice III/272 51 ve směru Václavice. Přeložka silnice II/592 je umístěna do nové trasy podle toku Jeřice v zastavěné části Chrastavy. Jedná se o průjezdní úsek silnice II. třídy v šířkovém uspořádání odpovídající kategorii MS 8 s návrhovou rychlostí 50 km/hod.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/19.01070
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 19
Doba realizace 1. srpen 2010 až 31. říjen 2011
Místo realizace Chrastava
Celkové způsobilé výdaje 49 350 517,55 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 45 649 228,72 Kč
Z toho dotace EU 41 947 939,91 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zajímavosti projektu

Prezentaci přeložky si stáhněte ZDE (formát Word) a ZDE (formát PDF)

Zpět