Přeložka silnice III/3012 - Úpice

-
 

Projekt zkvalitnil  regionální silniční dopravní infrastrukturu a tím zvýšil kvalitu dopravního spojení uvnitř regionu a jeho připojení na nadregionální dopravní síť. Byla přeložena silnice III/3012 v centrální části obce Úpice. Úsek začal v Poděbradově ulici před křižovatkou a pokračoval mostním provizoriem přes řeku Úpu. Dále pokračoval Revoluční ulicí až k jejímu ohybu u Penny marketu.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/01.00010
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 01
Doba realizace 15. září 2008 až 31. prosinec 2009
Místo realizace Úpice
Celkové způsobilé výdaje 26 738 568,85 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 24 733 175,33 Kč
Z toho dotace EU 22 727 782,73 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět