Přestavba křižovatky silnice I/35 a ul. České Mládeže - II.etapa

-
 

Další okružní křižovatka byla vybudována v Liberci na silnici I/35 a v ulici České mládeže. Jednalo se o dispoziční a výškovou přestavbu větví stávající mimoúrovňové křižovatky. Předchozí  styková křižovatka tvaru T byla vzhledem ke své poloze, tvaru, rozhledovým poměrům, odsazení vjezdu do areálu ČSAD a intenzitám dopravy nevyhovující, přestavěna na pětiramennou okružní křižovatku. Nyní by měla být doprava plynulejší a bezpěčnější.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/19.01073
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 19
Doba realizace 30. září 2013 až 31. prosinec 2014
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 40 092 755,15 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 37 085 798,51 Kč
Z toho dotace EU 34 078 841,87 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět