Přestupní terminál v Novém Bydžově

-
 

Přestože patří Nový Bydžov k městům s více než sedmi tisíci obyvateli, vlastního autobusového terminálu se dočkal až v roce 2014. Do té doby dlouhé roky odjížděly autobusy ze zastávek v ulici Jana Evangelisty Purkyně. Nepohodlné a zdlouhavé cestování se teď změnilo. Přestupní terminál se šesti zastřešenými stanovišti a odbavovací halou stojí v blízkosti vlakového nádraží a cestující tak mají snadnější přestup. Při náročné rekonstrukci však došlo i na výměnu inženýrských sítí anebo vybudování nových parkovacích míst. Stejně tak byl upraven celý prostor před vlakovým nádražím, aby se sjednotil vzhled lokality. Konkrétně šlo o ulici Milady Horákové a Vrchlického v rozsahu od křižovatky s ulicí Dr. F. L. Riegra po ulici Dr. J. Baráka. Zrekonstruované ulice umožňují bezpečnější přístup do nově vybudovaného přestupního terminálu a k budově stávajícího vlakového nádraží.   

Příjemce Město Nový Bydžov
Registrační číslo CZ.1.13/1.2.00/31.01224
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.2. Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Kolo výzvy 31
Doba realizace 1. červen 2013 až 15. prosinec 2014
Místo realizace Nový Bydžov
Celkové způsobilé výdaje 33 069 402,32 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 28 108 991,97 Kč
Z toho dotace EU 28 108 991,97 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

Plány na nový přestupní terminál se rodily velmi dlouho. Město muselo jednat i se SŽDC, jelikož část terminálu vznikla v místě, kde dřív byly dvě přístaniční koleje.

Zpět