Příprava a řízení IPRM Centrum města = pól růstu a rozvoje města

-
 

Obsahem projektu byl nákup poradenských a konzultačních služeb na přípravu, řízení a monitoring Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) Centrum města = pól růstu a rozvoje města.  

Příjemce Statutární město Hradec Králové
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/11.00766
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 11
Doba realizace 6. březen 2007 až 30. červen 2015
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 6 160 483 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 5 691 837,28 Kč
Z toho dotace EU 5 230 336,96 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

FotogalerieZpět