Příprava KHK na programové období 2014 - 2020

-
 

Královéhradecký kraj ve spolupráci s regionálními partnery má zájem v co největší míře a co nejefektivněji čerpat nabízené prostředky z fondů EU i v novém programovém období. Hlavním cílem projektu bylo dostatečně a kvalitativně připravit Královéhradecký kraj a subjekty v regionu působící k efektivnímu čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie v období 2014 - 2020 na základě společně vytvořené koncepční platformy (regionální intervenční rámec) fungující na základě stanoveného regionálního partnerství (Regionální stálá konference).  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/5.1.00/34.01378
Prioritní osa Prioritní osa 5: Technická pomoc
Oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP
Kolo výzvy 34
Doba realizace 1. červen 2013 až 31. říjen 2015
Místo realizace
Celkové způsobilé výdaje 1 953 608,27 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 1 953 608,27 Kč
Z toho dotace EU 1 660 567,02 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět