Příprava, provádění, monitorování a kontrola ROP SV 2010

-
 

Projekt byl mzaměřen na tvorbu, řízení a realizaci programu, monitoring, organizaci MV a VRR, administraci a hodnocení projektů, kontroly, audit, technické zajištění funkce ŘO a personální zajištění programu. Obsahoval náklady spojené s tvorbou a aktualizací ROP SV včetně překladů, náklady na pracovní schůzky a pracovní skupiny, na vyjednávání s EK, odbornou literaturu, právní poradenství, konzultační služby a další.  

Příjemce Regionální rada regionu soudržnosti
Registrační číslo CZ.1.13/5.1.00/13.00761
Prioritní osa Prioritní osa 5: Technická pomoc
Oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP
Kolo výzvy 13
Doba realizace 1. leden 2010 až 31. leden 2011
Místo realizace Pardubice
Celkové způsobilé výdaje 62 630 000,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 62 630 000,00 Kč
Z toho dotace EU 53 235 500,00 Kč

Zpět