Přístavba a stavební úpravy hotelu Grand v Hradci Králové

-
 

Přístavbu, stavební úpravy a vybavení dříve věhlasného hotelu Grand, který je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a nachází se v Městské památkové zóně Hradec Králové, sledoval projekt, který byl spolufinancován z ROP NUTS II Severovýchod. Objekt je situován v těsném sousedství historického jádra, které je městskou památkovou rezervací. Je dobře dostupný pro návštěvníky přijíždějící jak autem, tak městskou hromadnou dopravou. Historicky je objekt bývalého Grandhotelu velmi významný. Mnoho let nebyl yužíván a chátral, proto byl v nevyhovujícím stavebně technickém stavu. Jeho rekonstrukcí vznikl čtyřhvězdičkový hotel Grand, který klientům cestovního ruchu poskytuje kvalitní služby v těsné blízkosti centra města. Hotel zatraktivnil region a podnítil rozvoj cestovního ruchu.  

Příjemce Galeria Grand s.r.o.
Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/02.00043
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 02
Doba realizace 1. březen 2008 až 28. únor 2009
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 36 815 399,29 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 22 089 239,57 Kč
Z toho dotace EU 18 775 853,63 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie


Zpět