Přístavba a stavební úpravy kulturního domu Střelnice

-
 

V kulturním domě, který byl rekonstruován, se pořádají kulturní, vzdělávací a sportovní aktivity. Projekt tedy zlepšil podmínky pro činnost spolků a zájmových aktivit ve Vrchlabí a blízkém okolí.  

Příjemce Město Vrchlabí
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/02.00213
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 02
Doba realizace 1. červen 2008 až 31. březen 2010
Místo realizace Vrchlabí
Celkové způsobilé výdaje 29 041 385,31 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 26 863 281,39 Kč
Z toho dotace EU 24 685 177,50 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět