Přístavba dílen a samoobslužného mycího boxu pro praktické vyučování žáků technických oborů

-
 

Zázemí pro praktickou výuku oborů Technické služby v autoservisu, Opravář zemědělských strojů, Strojní mechanik, Veterinářství a Agropodnikání bývalo na Střední škole hospodářské a lesnické ve Frýdlantu nevyhovující. V rámci projektu proto bylo nakoupeno moderní vybavení (samoobslužný mycí box, kafilerní boxy a pitevní stůl) a zrekonstruovány učebny (včetně školní pitevny) tak, aby vyhovovaly požadavkům budoucích zaměstnavatelů absolventů školy.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/32.01219
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 32
Doba realizace 9. duben 2013 až 9. říjen 2013
Místo realizace Frýdlant
Celkové způsobilé výdaje 2 020 606,52 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 1 717 515,53 Kč
Z toho dotace EU 1 717 515,53 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zajímavosti projektu

Internetové stránky školy: http://www.sshlfrydlant.cz

Zpět