Přístavba dílny odborného výcviku pro učební obor autoelektrikář

-
 

Dílna přibyla na Střední odborné škole a gymnáziu v Liberci, kde podpořila učební obor autoelektrikář a nástavbové studium autoelektronika. „Elektronika v konstrukci motorových vozidel se bouřlivě rozvíjí, chceme tak podpořit technické vzdělávání. Zároveň se tím zapojíme do projektu Enersol - EVVO - obnovitelné zdroje energie a snižování emisí v dopravě“, říká Petra Vrzáčková z Libereckého kraje. Pracoviště se vybavilo dvousloupovým zvedákem pro osobní vozidla, běžným dílenským nářadím a motortesterem s dílenským osciloskopem. „Součástí budou univerzální měřicí přístroje, případně válcová zkušebna brzd s digitálním záznamem průběhu brzdné síly,“ doplňuje Vrzáčková.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/21.01102
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 21
Doba realizace 1. červenec 2011 až 30. září 2011
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 2 306 763,90 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 1 960 749,31 Kč
Z toho dotace EU 1 960 749,31 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

FotogalerieZajímavosti projektu

.

Kontakt na školu:

Střední odborná škola a gymnázium Liberec, příspěvková organizace, Na Bojišti 15, www.sosag.cz;
ředitel školy Ing. Zdeněk Krabs, krabs@seznam_cz, 777 750 585; zástupci ředitele hejatkova.daniela@sosag_cz, roman.sikner@sosag_cz

485 151 099
.

Zpět