Přístavba sportoviště ZŠ Plavy

-
 

Dětské hřiště Obec Plavy, potažmo Základní škola, postavila nové sportoviště - hřiště pro minikopanou, kurt pro plážový volejbal, rozběhové dráhy s doskočištěm i dětské hřiště. Současně se zrekonstruovala přístupová komunikace a oplocení, nahrazující nezpevněnou pěšinu. Moderní sportoviště využívají nejen žáci školy, ale i místní mládež a rodiny s malými dětmi.  

Příjemce Obec Plavy
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/02.00067
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 02
Doba realizace 1. srpen 2008 až 1. říjen 2008
Místo realizace Plavy
Celkové způsobilé výdaje 8 454 093,69 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 7 820 036,65 Kč
Z toho dotace EU 7 185 979,62 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět