Přístrojové vybavení nemocnic Královéhradeckého kraje

-
 

Nové a moderní přístroje mohl Královéhradecký kraj díky evropským penězům z ROP Severovýchod pořídit do nemocnic, které má pod svou správou. Celkem tak bylo do sedmi zdravotnických zařízení pořízeno 156 kusů nových přístrojů, které byly rozděleny do devíti kategorií. Zdravotníci v Jičíně, Náchodě, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou, Dvoře Králové nad Labem, Novém Bydžov a Jaroměři tak mohou využívat moderní ultrazvuky a RTG s příslušenstvím, takzvané terapeutické RTG pro ozařovny a pole ionizačních komor, video sestavy a příslušenství endoskopických pracovišť, anesteziologické přístroje a plicní ventilátory, monitorovací stanice a telemetrie, EKG přístroje a defibrilátory, sterilizátory a další vybavení pro oddělení ORL. Pořízena byla také speciální lůžka. Díky tomuto projektu došlo ke zlepšení diagnostiky a významnému zlepšení léčebných výsledků a rozšíření terapeutických možností pro pacienty.   

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/39.01376
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 39
Doba realizace 1. září 2014 až 1. březen 2015
Místo realizace Trutnov
Celkové způsobilé výdaje 66 735 404,73 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 66 735 404,73 Kč
Z toho dotace EU 66 735 404,73 Kč

Uvedené částky vycházejí ze Smlouvy o poskytnutí dotace

Zpět