Propagace města Dvůr Králové nad Labem

-
 

Dvůr Králové nad Labem, věnné město českých královen, patří k nejvýznamějším turistickým cílům v Podzvičinsku. Největší atraktivitou je zoologická zahrada a safari, které navštíví v průběhu roku více než půl milionu návštěvníků. Město a jeho okolí nabízí řadu kulturních a historických památek i sportovních možností a aktivní dovolené. Projekt byl tedy zaměřen na propagaci města.  

Příjemce Město Dvůr Králové nad Labem
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/02.00322
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 02
Doba realizace 2. květen 2008 až 31. prosinec 2010
Místo realizace Dvůr Králové nad Labem
Celkové způsobilé výdaje 1 312 645,20 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 1 214 196,81 Kč
Z toho dotace EU 1 115 748,42 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět