Propagace MOF Smetanova Litomyšl

-
 

Program Smetanovy Litomyšle Projekt se zaměřil na propagaci a rozvoj marketingu nejvýznamnější kulturní akce regionu Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl. Výstupy projektu jsou sada tištěných propagačních materiálů určených pro nejrůznější cílové skupiny, internetové zpravodajství z festivalu, cílená inzerce v odborných časopisech a na internetu, výroba animovaného propagačního spotu určeného pro propagaci v médiích a výroba televizních propagačně-zpravodajských pořadů "Smetanova Litomyšl den po dni".  

Příjemce Smetanova Litomyšl, o.p.s.
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/14.00938
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 1. únor 2010 až 30. září 2012
Místo realizace Litomyšl
Celkové způsobilé výdaje 3 007 336,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 2 781 785,80 Kč
Z toho dotace EU 2 556 235,60 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět