Regenerace a revitalizace kostela sv. Bonifáce v Liberci a rozšíření možností jeho využití

-
 

Pro trávení volného času a kulturní vyžití slouží kostel sv. Bonifáce v Liberci také díky dotaci z ROP Severovýchod. V rámci projektu se zrekonstruovalo zázemí sloužící Římskokatolické farnosti, ale především se pro turisty zpřístupnila věž a stávající památkový objekt.   

Příjemce Římskokatolická farnost - děkanství Liberec - Rochlice
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/27.01246
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 27
Doba realizace 1. březen 2013 až 1. prosinec 2013
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 8 195 020,43 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 6 965 767,36 Kč
Z toho dotace EU 6 965 767,36 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět