Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici

-
 

Nové náměstí Jilemnické náměstí pomocí evropských dotací znovu zhodnotilo svou historickou funkci. Navrátila se zeleň a vytvořil se reprezentativní prostor umožňující bezpečné a klidné setkávání lidí, které bude zároveň turisticky atraktivním centrem. Také se zvýšila bezpečnost silničního provozu na náměstí – snížil se počet parkovacích míst a usnadnil se přístup občanům se sníženou možností pohybu.  

Příjemce Město Jilemnice
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/02.00366
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 02
Doba realizace 30. září 2008 až 26. únor 2010
Místo realizace Jilemnice
Celkové způsobilé výdaje 23 480 785,41 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 21 579 877,66 Kč
Z toho dotace EU 19 830 157,85 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

Videospot o projektu vytvořený v rámci ROPFÓRA 2010

Zpět