Regenerace a revitalizace veř. prostranství včetně veř. zeleně a parkovacích ploch-pěší zóna Žamberk

-
 

Nová pěší zóna v Žamberku V Žamberku se zregenerovalo a revitalizovalo veřejné prostranství včetně zeleně.  Vznikl bezpečný průchod pro pěší z náměstí ke gymnáziu, ke kostelu a dále k nákupnímu centru. V centru města je i odpočinková a klidová zóna včetně mobiliáře a před kostelem nová parkovací stání pro šest vozidel.  

Příjemce Město Žamberk
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/09.00453
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 09
Doba realizace 30. listopad 2009 až 31. prosinec 2010
Místo realizace Žamberk
Celkové způsobilé výdaje 827 369,48 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 765 316,76 Kč
Z toho dotace EU 703 264,05 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět