Regenerace bývalé požární zbrojnice a modernizace kamerového a dohlížecího systému

-
 

Kamerový a dohlížecí systém Cílem projektu bylo nové a smysluplné využití v současnosti nevyužívaného a chátrajícího objektu typu brownfield, a to za pomoci rekonstrukce bývalé požární zbrojnice a modernizace kamerového a dohlížecího systému. Kamerový systém, který v minulosti zahrnoval osm kamerových bodů byl rozšířen o dvacet jedna míst v území města Jablonce nad Nisou. Do nově zrekonstruované budovy se přesunulo sídlo Městské policie i Krizového centra.  

Příjemce Město Jablonec nad Nisou
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/09.00465
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 09
Doba realizace 6. listopad 2009 až 15. únor 2011
Místo realizace Jablonec nad Nisou
Celkové způsobilé výdaje 63 815 410,36 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 59 029 254,58 Kč
Z toho dotace EU 54 243 098,80 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

NAPSALI O NÁS:

Město Jablonec n. N., 3. 3. 2001 - z otevření, o projektu: Regenerace bývalé požární zbrojnice a modernizace kamerového dohlížecího systému

UKÁZKA Z BROŽURY /info o projektu/

Zpět