Regenerace historického centra Horní Branné

-
 

I Horní Branná zrekonstruovala své historické centrum. Předmětem regenerace historické části obce byla Harrachovská hrobka sv.Kříže, kulturní památka. Dále došlo k regeneraci zeleně v zámeckém parku a nádvoří, v zahradě Harrachovy hrobky a v okolí hřbitova. Na projekt bude navazovat oprava zámku z období renesance a baroka z vlastních zdrojů obce. V zámku se nachází obecní úřad a památník J.A.Komenského. Dlouhodobý záměr obce počítá s přesunem obecního úřadu do jiného objektu a otevřením muzejní expozice v uvolněných prostorech zámku.  

Příjemce Obec Horní Branná
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00579
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 17. srpen 2009 až 30. červen 2011
Místo realizace Horní Branná
Celkové způsobilé výdaje 3 341 458,14 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 3 090 848,77 Kč
Z toho dotace EU 2 840 239,40 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

FotogalerieZpět