Regenerace historického centra Huntířova

-
 

Ještě před několika lety to byl nefunkční kostel, který chátral. Obec Vítězná se to však rozhodla změnit a podařilo se jí sehnat peníze na rekonstrukci nejen kostela, ale revitalizaci i přilehlého okolí. Dnes tak v části nazvané Huntířov stojí krásný kostel využívaný ke kulturním akcím, v okolí vzniklo dětské hřiště a další víceúčelové sportoviště s umělým povrchem. Postaven byl také objekt, v němž je klubovna a sociální zázemí. Využívají ho především místní spolky a organizace. Navíc jeho provoz je částečně ekologický. Na střeše jsou solární panely a  čištění odpadních vod řeší kořenová čistička zakončená původním rybníkem. I ten byl obnoven.  Část peněz pomohla také k rekonstrukci hřbitova a restaurování památníku padlých a smírčího kříže.  

Příjemce Obec Vítězná
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/02.00286
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 02
Doba realizace 11. srpen 2008 až 21. květen 2010
Místo realizace Vítězná
Celkové způsobilé výdaje 19 696 138,10 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 18 218 927,72 Kč
Z toho dotace EU 16 741 717,37 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

FotogalerieZpět