Regenerace náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu

-
 

Nové frýdlantské náměstí Centrální náměstí ve Frýdlantu kompletně změnilo svou podobu. Stará kašna byla nahrazena novou s příjemným relaxačním prvkem - vodní hrou zabudovanou přímo do dlažby náměstí. Výraznou dominantou náměstí je pak socha Albrechta z Valdštejna. Na ploše náměstí jsou pro zvýšení atraktivity náměstí a bezpečnosti osob umístěny dva systémy svítidel. Díky dotaci z ROP Severovýchod se stalo frýdlantské náměstí příjemným a reprezentativním místem setkávání obyvatel i návštěvníků města.  

Příjemce Město Frýdlant
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/09.00464
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 09
Doba realizace 1. říjen 2009 až 30. listopad 2012
Místo realizace Frýdlant
Celkové způsobilé výdaje 35 321 506,47 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 32 672 393,48 Kč
Z toho dotace EU 30 023 280,49 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zajímavosti projektu

Regenerace frýdlantského náměstí byla oceněna v rámci soutěže Grand Prix architektů 2013 v kategorii Urbanismus. Více se dočtete na webových stránkách soutěže nebo na denik.cz.

NAPSALI O NÁS:

Město Frýdlant: o projektu, vizualizace

R1 Genus, 21. 8. 2011: Ve Frýdlantu finišují práce na regeneraci historického náměstí

Jablonecký deník, 26. 8. 2011: Do Frýdlantu se vrátí Valdštejn

Zpět