Regenerace Palackého náměstí v Poličce - 1. Etapa

-
 

Regenerované Palackého náměstí v Poličce Regenerace Palackého náměstí v Poličce zajistila obnovu povrchu vnitřní plochy náměstí, která byla úpravou v sedmdesátých letech 20. stol. degradována odstraněním historické dlažby a zalitím středové plochy asfaltem. Nová úprava náměstí sjednotila jeho historický ráz a doplnila nezbytný městský mobiliář a zeleň tak, aby náměstí důstojně sloužilo obyvatelům města, a zároveň přispělo k atraktivitě celého historického jádra města s národními kulturními památkami jako je radnice, mariánský sloup a kašny.  

Příjemce Město Polička
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/09.00478
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 09
Doba realizace 1. březen 2010 až 31. říjen 2010
Místo realizace Polička
Celkové způsobilé výdaje 16 341 655,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 15 116 030,87 Kč
Z toho dotace EU 13 890 406,74 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět