Regenerace veřejných prostranství a rozšíření občanské vybavenosti v obci Podhorní Újezd a Vojice

-
 

Projekt byl zaměřen především na regeneraci veřejných prostranství v obci. V rámci těchto úprav došlo zároveň k významnému rozšíření občanské vybavenosti a infrastruktury pro volný čas. Součástí projektu byla i regenerace památek. Upravily se chodníky vedoucí do obce od hlavní silnice I/35. Na této komunikaci došlo k výměně autobusových zastávek. Oprava chodníků byla nutná kvůli bezpečnosti dětí a občanů. Upravilo se též prostranství před hřbitovem, do tohoto prostoru byla přestěhována socha sv. Jana Nepomuckého. V celé obci byly osazeny nové lavičky, stojany na kola a obecní vývěsky. V rámci úprav prostranství se také vybudovalo dětské hřiště, kde se instalovaly sochy pohádkových postav. Upravilo se stání kontejnerů na tříděný odpad a prostor staré požární nádrže.  

Příjemce Obec Podhorní Újezd a Vojice
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/02.00103
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 02
Doba realizace 18. srpen 2008 až 20. listopad 2009
Místo realizace Podhorní Újezd a Vojice
Celkové způsobilé výdaje 9 422 843,94 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 8 716 130,64 Kč
Z toho dotace EU 8 009 417,34 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie


Zpět