Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje

-
 

Kraj zpracoval ucelený strategický dokument zaměřený na inovace a inovační prostředí v regionu. V Královéhradeckém kraji zahájila činnost Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), která koordinuje celý proces tvorby Regionální inovační strategie (RIS). Na tento projekt navázal později druhý záměr, který kraj realizoval také s využitím prostředků z ROP Severovýchod.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/05.00392
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 05
Doba realizace 30. září 2008 až 30. listopad 2009
Místo realizace Královéhradecký kraj
Celkové způsobilé výdaje 2 038 459,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 1 885 574,55 Kč
Z toho dotace EU 1 732 690,12 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie


Zpět