Regionální inovační strategie Libereckého kraje

-
 

Logo Liberecký kraj zpracoval regionální inovační strategii, jež stanovila základní směr pro podporu inovací. Koncepce zapojila subjekty z veřejného, soukromého, výzkumného i vzdělávacího sektoru, jež se podílejí také při realizaci pilotních projektů. Vytvoří se podmínky podporující inovační proces. Soustavnou podporou malých a středních podniků se rozvine inovační struktura. Zdokonalily se informační systémy a sítě v regionálním, národním i mezinárodním měřítku. Klíčovou úlohu hrála podpora rozvoje prostředí příznivého pro inovace, vědu, výzkum, podnikání a lidské zdroje.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/05.00396
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 05
Doba realizace 2. červen 2008 až 30. červen 2009
Místo realizace Liberec (nečleněné město)
Celkové způsobilé výdaje 2 376 980,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 2 198 706,40 Kč
Z toho dotace EU 2 020 432,91 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět