Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb

-
 

Je to místo, kde najdou pomoc mnozí. V centru Trutnova vyrostl v roce 2010 Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb. Ve zrekonstruované budově pomáhá duševně nemocným, drogově závislým a dalším lidem všech věkových kategorií, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, tým tvořený z psychologů, psychiatrů, sociálních pracovníků, etopedů a adiktologů.  V institutu je otevřeno pět samostatných programů. Adiktologové poskytují své ambulantní i terénní služby v kontaktním centru pro uživatele návykových látek. Kromě výměny injekčních stříkaček klienti absolvují i lékařské prohlídky, odborníci jim pomáhají se závislostí, ale například i s nalezením práce. V třípatrové budově je otevřena ambulance klinické psychologie, psychiatrie a dětské psychiatrie, manželská a rodinná poradna, ale také nízkoprahové zařízení pro děti a mládež či stacionář pro duševně nemocné.  

Příjemce Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/09.00526
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 09
Doba realizace 1. září 2009 až 30. listopad 2010
Místo realizace Trutnov
Celkové způsobilé výdaje 59 718 072,48 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 55 239 217,04 Kč
Z toho dotace EU 50 760 361,60 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb nebo-li RIAPS poskytuje lidem možnost anonymního otestování na nemoci žloutenku typu B a C, syfilis i HIV. 

Zpět