Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ve Stráži pod Ralskem - 2. část

-
 

Celkový pohled na školní hřiště Projekt navázal na první etapu rekonstrukce tělovýchovného areálu, podpořenou státní dotací. V druhé a zároveň finální části se areál dokončil. Postavilo se hřiště na malou kopanou, atletické sportoviště a zázemí hřiště (šatny a sociální zařízení). Sportovní centrum je přístupné žákům školy i široké veřejnosti. Dalším cílem byla revitalizace a regenerace městského prostředí.  

Příjemce Město Stráž pod Ralskem
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/02.00087
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 02
Doba realizace 1. listopad 2008 až 31. srpen 2009
Místo realizace Stráž pod Ralskem
Celkové způsobilé výdaje 19 986 216,89 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 18 487 250,61 Kč
Z toho dotace EU 16 988 284,34 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět