Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová

-
 

Rekonstrukcí muzea získalo město odpovídající prostory pro bohaté sbírky historických artefaktů. Návštěvníci si mohou prohlédnout legendární Velorexy, jejichž konstruktéři se v České Třebové narodili, další části expozice se zaměřují na stále zamýšlený průplav Labe – Dunaj – Odra a nechybí samozřejmě ani expozice věnovaná železnici. Součástí projektu je i realizace přístavby s přednáškovým sálem a bezbariérovým přístupem.  

Příjemce Město Česká Třebová
Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/14.00769
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 24. květen 2011 až 30. listopad 2012
Místo realizace Česká Třebová
Celkové způsobilé výdaje 36 583 298,74 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 25 608 308,94 Kč
Z toho dotace EU 23 531 959,56 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět