Rekonstrukce a RŽK silnice II/303 - 2. část

-
 

Tento projekt řešil rekonstrukci úseku, který začíná na Jungmannově ulici v Hronově a končí v Žabokrkách. Vzhledem k současnému stavu sledoval dva úseky - 1. úsek - kompletní rekonstrukce silnice pro havarijní únosnost; 2. úsek - rekonstrukce živičného krytu. Konec rekonstruovaného úseku přímo navazuje na část silnice, která byla zrekonstruována v roce 2004 z finančních prostředků získaných v Phare CBC.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/01.00011
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 01
Doba realizace 15. září 2008 až 31. srpen 2009
Místo realizace Hronov
Celkové způsobilé výdaje 51 505 684,58 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 47 642 755,92 Kč
Z toho dotace EU 43 779 829,77 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie


Zpět