Rekonstrukce areálu loděnice TJ Synthesia

-
 

Předmětem projektu byla rekonstrukce areálu loděnice v parku Na Špici nedaleko soutoku Labe a Chrudimky v Pardubicích. Projekt zahrnul rekonstrukci původního objektu a doplnění areálu o nový objekt loděnice se zázemím pro potřeby nejen oddílu kanoistů ale i pro všechny zájemce o tento vodní sport. Součástí projektu byla rovněž rekonstrukce volně přístupného venkovního víceúčelového hřiště, vybudování nového skladu dračích lodí a napojení celého areálu na inženýrské sítě.  

Příjemce TJ Synthesia Pardubice o.s.
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/27.01264
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 27
Doba realizace 15. listopad 2013 až 23. duben 2015
Místo realizace Pardubice
Celkové způsobilé výdaje 8 953 338,27 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 7 610 337,52 Kč
Z toho dotace EU 7 610 337,52 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět