Rekonstrukce autobusového nádraží Chrastava

-
 

Cílem projektu bylo zrekonstruovat autobusové nádraží takovým způsobem, aby významně stoupla kvalita a bezpečnost provozu na nádraží pro veřejnou dopravu ve městě Chrastava (nové povrchy vozovek a chodníků, ozelenění přilehlých ploch, informační tabule, zařízení na likvidaci ropných látek, dešťová kanalizace). Projekt počítal i s bezbariérovými nájezdy na chodníky a s bezbariérovým přístupem k nádraží.  

Příjemce Město Chrastava
Registrační číslo CZ.1.13/1.2.00/06.00412
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.2. Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Kolo výzvy 06
Doba realizace 1. březen 2009 až 30. červen 2009
Místo realizace Chrastava
Celkové způsobilé výdaje 4 323 492,05 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 3 999 230,14 Kč
Z toho dotace EU 3 674 968,23 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zajímavosti projektu

Zde najdete fotogalerii ze slavnostního otevření: http://www.chrastava.com/foto/otevreni_autobus/index.htm

Zpět