Rekonstrukce brownfieldu bývalé ZŠ pro rozvoj občanské vybavenosti Rohozné

-
 

V nevyužívané budově bývalé školy vznikly díky projektu prostory pro obecní úřad, knihovnu, klubovnu pro občany a ordinaci pro dva lékaře vč. čekárny.  

Příjemce Obec Rohozná
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00551
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 12. duben 2010 až 15. květen 2010
Místo realizace Rohozná
Celkové způsobilé výdaje 5 513 192,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 5 099 702,23 Kč
Z toho dotace EU 4 686 212,85 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět