Rekonstrukce brownfieldu v Maršovicích

-
 

Společnost TEXO PLUS s.r.o., zajišťující služby v oblasti výstavnictví a služeb v reklamní propagaci, sloučila své dvě provozovny, ve kterých byla v nájmu do jednoho místa. Za přispění dotace z EU zakoupila a zrekonstruovala brownfield - bývalý průmyslový objekt, který byl již delší dobu opuštěný a nevyužitý. Původně v tomto objektu byla výroba skleněné bižuterie. Objekt tvořily dvě propojené budovy kanceláří a skladů. Navíc projekt vytvořil minimálně dvěpracovní místa.  

Příjemce TEXO PLUS, s.r.o.
Registrační číslo CZ.1.13/4.1.00/12.00728
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.1. Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání
Kolo výzvy 12
Doba realizace 1. srpen 2009 až 30. září 2010
Místo realizace Jablonec nad Nisou
Celkové způsobilé výdaje 13 084 699,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 7 850 819,20 Kč
Z toho dotace EU 6 673 196,32 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět