Rekonstrukce bývalého kina v Jablonném v Podještědí na společenské centrum

-
 

Před rekonstrukcí Ve městě se obnovila chátrající budova bývalého kina. Vzniklo zde společenské centrum pro pořádání kulturních akcí. Také spolky a zájmová sdružení mají mít prostor pro setkávání. Město tak získalo reprezentativní místo pro konání slavnostních událostí i pro zasedání městského zastupitelstva. V Jablonném obdobné zařízení nebylo, nejbližší je bylo Stráži pod Ralskem. Rekonstrukci si vyžádali sami obyvatelé, a to prostřednictvím dotazníkového šetření.  

Příjemce Město Jablonné v Podještědí
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/02.00328
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 02
Doba realizace 15. leden 2009 až 12. únor 2010
Místo realizace Jablonné v Podještědí
Celkové způsobilé výdaje 22 041 104,84 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 20 385 205,12 Kč
Z toho dotace EU 18 732 350,71 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět