Rekonstrukce centrálního parkoviště Studenov včetně vybudování závorového parkovacího systému

-
 

Na začátku Lyžařský areál Studenov patří k největším v Rokytnici nad Jizerou. Dokonce se plánuje jeho propojení s areálem na Čertově hoře v Harrachově. Studenov se potýkal s nekvalitní a kapacitně nevyhovující parkovací plochou. Proto vzniklo nové parkoviště, a to pomocí rekonstrukce stávající odstavné plochy, zpevnění a odvodnění této plochy a navýšení její kapacity o 70 parkovacích míst. Dále se vybudoval odlučovač ropných látek, instalovalo se osvětlení i automatický parkovací systém.  

Příjemce Eva Palmová
Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/02.00058
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 02
Doba realizace 31. říjen 2008 až 31. srpen 2009
Místo realizace Rokytnice nad Jizerou
Celkové způsobilé výdaje 7 280 842,15 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 4 368 505,28 Kč
Z toho dotace EU 3 713 229,49 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět