Rekonstrukce dílen a Elektrolaboratoř SPŠT

-
 

S ohledem na vyšší ochranu zdraví při práci žáků Střední průmyslové školy technické v Jablonci nad Nisou  při praktické výuce byly rekonstruovány dílny a elektrická laboratoř. Moderní výukové prostory jsou využívány při studiu oborů Mechatronika, Mechanik – elektronik, Elektrikář – silnoproud, Elektrikář – slaboproud a nového oboru Energetika.   

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/32.01221
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 32
Doba realizace 9. duben 2013 až 28. únor 2014
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 4 800 597,17 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 4 080 507,59 Kč
Z toho dotace EU 4 080 507,59 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zajímavosti projektu

Internetové stránky školy: http://www.spstjbc.cz/

Zpět