Rekonstrukce Klášterních zahrad a Zlaté stezky v Chrudimi

-
 

V historickém centru města vznikly relaxační prostory s bezbariérovým přístupem. Byla zde obnovena zeleň, vysázeny květinové záhony, provedla se sanace ohradních zdí a vyrostly tady hrací prvky pro děti. Úprav se dočkal i městský turistický okruh „Zlatá stezka“.  

Příjemce Město Chrudim
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/02.00209
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 02
Doba realizace 1. duben 2009 až 30. duben 2011
Místo realizace Chrudim
Celkové způsobilé výdaje 21 302 814,83 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 18 107 392,60 Kč
Z toho dotace EU 16 639 255,86 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět