Rekonstrukce kotelny Základní umělecké školy Přelouč na učebnu zpracování a reprodukce zvuku

-
 

Bývalá kotelna v budově základní umělecké školy byla přestavěna na učebnu pro výuku elektronického zpracování hudby a zvukové tvorby.  

Příjemce Město Přelouč
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/28.01153
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 28
Doba realizace 1. květen 2013 až 31. leden 2014
Místo realizace Přelouč
Celkové způsobilé výdaje 4 401 566,20 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 3 741 331,27 Kč
Z toho dotace EU 3 741 331,27 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět