Rekonstrukce kulturního domu v Dašicích

-
 

Rekonstruovaný kulturní dům Záměrem projektu byla rekonstrukce někdejšího kulturního domu, který se nachází v Hrdličkově ulici. V Dašicích tak vzniklo multifunkční centrum se zázemím pro volnočasové aktivity, které dosud ve městě chybělo. Objekt kulturně-sociálního centra nabízí víceúčelový sál, klubovnu, tři ateliéry pro zájmové kroužky, přednáškovou místnost a ve venkovních prostorách amfiteátr.  

Příjemce Město Dašice
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00662
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 15. červenec 2010 až 28. únor 2011
Místo realizace Dašice
Celkové způsobilé výdaje 23 530 303,03 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 21 765 530,17 Kč
Z toho dotace EU 20 000 757,45 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

FotogalerieZpět