Rekonstrukce kulturního domu v obci Jičíněves

-
 

V Jičíněvsi byl rekonstruován kulturní dům. Slouží jako kulturní a vzdělávací zařízení, probíhají v něm také zábavné i dětské pořady, divadelní  představení, koncerty, zájmové činnosti, besedy a výstavy.  

Příjemce Obec Jičíněves
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00596
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 1. září 2009 až 31. prosinec 2010
Místo realizace Jičíněves
Celkové způsobilé výdaje 6 521 967,68 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 6 032 820,09 Kč
Z toho dotace EU 5 543 672,51 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět