Rekonstrukce mostu ev. č. 337 - 016, Starý Dvůr

-
 

Obsahem projektu je rekonstrukce mostu ev. č. 337 - 016 na komunikaci č. II/337 z důvodu jeho havarijního stavu. Most se nachází v extravilánu obce Starý Dvůr.  

Příjemce Pardubický kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/35.01288
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 35
Doba realizace 15. květen 2014 až 31. prosinec 2014
Místo realizace Starý Dvůr
Celkové způsobilé výdaje 7 274 782,49 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 7 274 782,49 Kč
Z toho dotace EU 7 274 782,49 Kč

Uvedené částky vycházejí ze Smlouvy o poskytnutí dotace

Zpět