Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje

-
 

most v Malšově Lhotě Bodové závady na komunikacích II. a III. třídy byly odstraněny při rekonstrukci deseti mostů. Zvýšila se tak bezpečnost provozu na krajských komunikacích a snížila se nehodovost.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/01.00021
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 01
Doba realizace 15. květen 2007 až 31. říjen 2010
Místo realizace Královéhradecký kraj
Celkové způsobilé výdaje 80 049 850,04 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 74 046 111,28 Kč
Z toho dotace EU 68 042 372,53 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět